linkedin2 twitter facebook instagram check arrow-left arrow-right arrow-left-2 arrow-right-2 play share search download envelope

'We zijn er om kinderen én de zorg beter te maken.'

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis

Het Sophia Kinderziekenhuis is niet zomaar een ziekenhuis. Het is een academische wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs samen opgaan, maar waar het altijd draait om de kinderen en obstetrische patiënten die onze zorg zo hard nodig hebben. 

Veel ziektebeelden kom je ergens anders niet tegen

Het Sophia Kinderziekenhuis richt zich op tertiaire zorg. Dat betekent dat je hier ziektebeelden ziet die je op weinig andere plekken tegenkomt. Zo zijn we het enige ziekenhuis in Nederland dat helemaal is toegerust voor kinderen met complexe en meervoudige aangeboren en erfelijke anatomische afwijkingen. We zijn een internationaal ‘centre of excellence’ op het gebied van inflammatoire darmziekten bij kinderen. En ons kinderthoraxcentrum is toonaangevend in Europa.

Patient Family Centered Care

Samenzorg: Een nieuwe filosofie voor ons werk

Verloskunde

De afdeling Verloskunde is de enige afdeling in het Sophia Kinderziekenhuis waar volwassenen verblijven. We helpen vrouwen die te vroeg bevallen, maar ook zwangeren die ernstig ziek zijn. Daarom werk je op deze afdeling nauw samen met collega's vanuit verschillende disciplines, zoals de internist, longarts, hematoloog en de neuroloog. Op de afdeling Verloskunde beschikken we over een OK-Klasse 2 en obstetrische critical care. 

IC Neonatologie

Het Sophia Kinderziekenhuis heeft de grootste IC neonatologie afdeling voor zieke pasgeborenen van West-Europa. Hier zorgen we voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap, maar ook kinderen die op tijd zijn geboren en intensieve zorg nodig hebben. Vaak zijn een of meerdere vitale functies bedreigd en moeten die door diverse behandelmethodes ondersteund worden, zoals beademing of medicatie. Naast de zorg voor het kind is de zorg voor de ouders een belangrijk deel van het werk.

IC Kinderen

De IC afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis is een van de grootste kinder-IC van Europa. De ziektebeelden die je hier tegenkomt, zijn uiteenlopend en complex. Zoals aangeboren afwijkingen, ernstige trauma’s, harttransplantaties en schedelafwijkingen. Omdat je de ene keer te maken hebt met een pasgeborene en de andere keer met een puber, moet je steeds weer anders handelen.

Het Kinderthoraxcentrum

Sinds 2013 bouwt het Sophia Kinderziekenhuis aan het eerste Kinderthoraxcentrum van Nederland. Hier worden kinderen met aangeboren of verworven afwijkingen aan het hart en/of de longen behandeld. Het centrum heeft unieke expertise in huis en de nieuwste technologische middelen. Zo is de IC een van de twee centra in Nederland waar gewerkt wordt met een ECMO, een hart-longmachine. We zijn het enige Nederlandse ziekenhuis waar harttransplantaties voor kinderen worden uitgevoerd en waar hartondersteuning via kunstharten plaatsvindt. We hebben een uitgebreid katheterisatieprogramma.

Andere specialismen

Het Sophia Kinderziekenhuis kent meer dan 50 verschillende specialismen, afdelingen, centra, bijzondere spreekuren en multidisciplinaire teams.

Bekijk ze hier

Samenwerking in de regio

Om zoveel mogelijk kinderen die behoefte hebben aan academische zorg te helpen, werken we  nauw samen met andere ziekenhuizen in de regio. Een goed voorbeeld is het Neonataal – Perinataal Centrum Rotterdam, dat ervoor zorgt dat zwangeren en pasgeborenen de beste zorg krijgen op de beste plek. Dat betekent dat kinderen die niet langer de intensieve zorg van het Sophia nodig hebben, overgeplaatst  worden naar een post-IC/HC ziekenhuis. Om dit mogelijk te maken, komt er binnenkort een eigen transportteam met gespecialiseerd verpleegkundigen.  Ook onze afdeling IC Kinderen heeft een transportteam bestaande uit Kinder IC verpleegkundigen en artsen.

Multidisciplinair

Bij het Sophia Kinderziekenhuis werk je meer dan ergens anders samen in multidisciplinaire teams. Jouw rol als verpleegkundige is vanzelfsprekend even belangrijk als die van de specialisten, paramedici, ouders en verzorgers.

Leer je collega’s kennen

Als je goed wilt samenwerken, is het belangrijk dat je elkaar leert kennen. Bij het Sophia Kinderziekenhuis heb je daar gelegenheid genoeg voor. Vanzelfsprekend ontspannen we regelmatig met een gezellige borrel, picknick of festiviteit. Maar er zijn ook heel wat verschillende netwerken, zoals:

Direct solliciteren

Ben je geïnspireerd en wil je direct reageren? 

Bekijk hier onze vacatures